Stanag 6001
kurs językowy dla wojskowych 
Szczecin

STANAG 6001 –  jedyny w Szczecinie kurs językowy przygotowujący do egzaminów resortowych, stanowiący potwierdzenie kwalifikacji językowych w resorcie obrony narodowej. Kurs organizowany przez Idioma Szczecin kierowany jest do osób dorosłych, kandydatów do służb mundurowych, żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy policji. Egzaminy STANAG 6001 brane są pod uwagę w procesie rekrutacji kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia czy też kursy wojskowe.

Kurs STANAG 6001 prowadzony jest przez doświadczoną kadrę na każdym poziomie znajomości, program szkoleń zgodny jest z dokumentami normalizacyjnymi obowiązującymi w państwach NATO.  

W ramach zajęć STANAG 6001 zapewniamy najwyższej jakości materiały szkoleniowe.

W ramach kursu STANAG 6001 Idioma Szczecin zapewnia:

  • 96 godzin nauki pod kątem egzaminu STANAG 6001
  • specjalistyczne słownictwo
  • materiały szkoleniowe
  • materiały piśmiennicze
  • godziny zajęć dostosowane do pracy wojskowych
  • doświadczonego Lektora w nauczaniu pod egzamin STANAG 6001
  • nowoczesne sale szkoleniowe
  • komfort nauki